Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια πετρελαίου κίνησης

Το Ανοικτό Κατάστημα της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών στον Κορυδαλλό προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης.

Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Συνολικός προϋπολογισμός: € 117.000,00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 09-12-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 13-12-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism