Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

5 Διαγωνισμοί από το Γ. Ν. Ζακύνθου

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει πέντε διαγωνισμούς με αντικείμενα:

Προμήθεια ιατρικών αερίων, παροχή υπηρεσιών συντήρησης φιαλών αερίου, ενοίκιο και μεταφορά των φιαλών
Πιθανής προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. € 27.095,14 και συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. € 33.597,97, για την κάλυψη αναγκών περίπου ενός έτους.
Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 13:00
Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.

Προμήθεια αναλώσιμων υλικών χειρουργείου
Πιθανής προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. € 21.209,68 και συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. € 26.300,00, για την κάλυψη αναγκών περίπου ενός έτους.
Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:00
Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.

Προμήθεια εντύπων
Πιθανής προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. € 10.056,45 και συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. € 12.470,00, για την κάλυψη αναγκών περίπου ενός έτους.
Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00
Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.

Προμήθεια γάζας απλής και χειρουργικής
Πιθανής προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. € 7.822,58 και συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. € 9.700,00, για την κάλυψη αναγκών περίπου ενός έτους.
Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:30
Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.


Ανάθεση έργου: Υπηρεσίες Φύλαξης
Πιθανής προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. € 22.884,00 και συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. € 28.376,16, για την κάλυψη αναγκών περίπου ενός έτους.
Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:00
Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism