Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια αναψυκτικών-χυμών-εμφιαλωμένων νερών

Το Κέντρο Εκπαίδευσης εφοδιασμού-μεταφορών θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια αναψυκτικών-χυμών-εμφιαλωμένων νερών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 03 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 02 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00

Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με μόνο κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

Συνολική εκτιμώμενη αξία: € 15.000,00 περίπου

 

Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism