Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμοί για προμήθεια πύργου λαπαροσκοπικής χειρουργικής και στολές παραλλαγής

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7 προκηρύσσει δυο διαγωνισμούς με αντικείμενα:

Προμήθεια ενός πύργου λαπαροσκοπικής χειρουργικής, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού € 79.391,00 χωρίς Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: 10 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00

Αποσφράγιση των προσφορών: 16 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00

Δείτε περισσότερα για τον Διαγωνισμό εδώ.

 

Προμήθεια στολών ασκήσεων εκστρατείας παραλλαγής δάσους νέου τύπου,  με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού € 2.695.000,00 χωρίς Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: 02 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00

Αποσφράγιση των προσφορών: 09 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00

Δείτε περισσότερα για τον Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism