Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών μεταφοράς υλικών και εφοδίων όλων των κλάσεων

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7 προκηρύσσει σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο παροχής υπηρεσιών μεταφοράς υλικών και εφοδίων όλων των κλάσεων, 2 ετούς διάρκειας από Ελλάδα σε χώρες της Ευρώπης και αντιστρόφως, καθώς και εντός της Ελλάδας, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους € 806.451,00 χωρίς Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: 07 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00

Αποσφράγιση των προσφορών: 13 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism