Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία ( ACO-NAGSF-19-18)

Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων NATO AGS FORCE (NAGSF), J8 Finance-Acquisition: Αναγγελία έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε διεθνή διαγωνιστική διαδικασία για τη λειτουργία διεθνούς αφορολόγητου καταστήματος "Tax-Free Retail and Rationed-Item International Store" στο NATO NAGSF (Sigonella, Τταλία).

Περίοδος παροχής υπηρεσιών καθορίζεται σε πέντε έτη, ήτοι τρία αρχικά πλέον δυο προαιρετικά έτη. Υποβολή μερικής προσφορά δεν είναι αποδεκτή, ήτοι εταιρεία απορρίπτεται από συνέχιση διαγωνιστικής διαδικασίας (partial bidding is not authorized).

Εκτιμώμενο ύψος πωλήσεων ανέρχεται σε € 3.500.000,00.

Προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος υποψηφιοτήτων από υποψήφιες εταιρείες πριν από την 7η Ιανουαρίου 2020.

 

Δείτε περισσότερα εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism