Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για αντικατάσταση κουφωμάτων

Το 10 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την αντικατάσταση κουφωμάτων.

Συνολική εκτιμώμενη αξία του έργου: € 8.064,52, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12:00

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12:00

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism