Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών επισκευής αντλιών

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών επισκευής αντλιών και των παρελκόμενων αυτών, συμπεριλαμβανομένου του κόστους των ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών που πιθανόν να προκύψουν από την επισκευή τους, σε εγκαταστάσεις οργανικών μονάδων της ΥΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 09/01/2020 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: 10/01/2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Συνοπτικός προϋπολογισμός: € 43.620,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

 

Δείτε το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism