Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια τριών πλήρων αναισθησιολογικών μονάδων

Η Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ)/Αεροδρόμιο Ελευσίνας διενεργεί διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια τριών πλήρων αναισθησιολογικών μονάδων.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: € 84.000,00

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την  τιμή (χαμηλότερη τιμή)

 

Έναρξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 15 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 22 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 29 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

 

Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.

 

 

 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism