Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια πολυμηχανημάτων εκτύπωσης

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια πολυμηχανημάτων εκτύπωσης συμπεριλαμβανομένου του κόστους των ανταλλακτικών (με την εργασία επισκευής βλάβης) για σιάστημα τριών ετών, καθώς και του κόστους των αναλώσιμων για διάστημα ενός έτους.

Προϋπολογισμός: € 126.000,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 22/01/2020 και ώρα 17:00

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 28/01/2020

 

Δείτε το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism