Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια ηλεκτρονικών ανταλλακτικών-εξαρτημάτων

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια επαναληπτικού, ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια ηλεκτρονικών ανταλλακτικών-εξαρτημάτων για την άρση βλαβών μονάδων συστημάτων αεροναυτιλίας, καθώς και υλικών για κάλυψη λειτουργικών αναγκών εργαστηρίων αερολιμένων.

Προϋπολογισμός: € 113.175,60, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19/01/2020 και ώρα 17:00

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 23/01/2020

 

Δείτε το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism