Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια ασθενοφόρων

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7 προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια 3 ασθενοφόρων οχημάτων (Ο/Α) κινητής μονάδας προνοσοκομειακής φροντίδας μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους € 363.903,00, χωρίς Φ.Π.Α..

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: 24 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00

Αποσφράγιση των προσφορών: 30 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00

 

Δείτε το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism