Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια 65.640 κιλών Masterbatch

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7 προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια 65.640 κιλών Masterbatch, για την συνέχιση υλοποίησης του προγράμματος κατασκευής αρβυλών έτους 2020, του 700 ΣΕ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους € 282.252,00, χωρίς Φ.Π.Α..

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: 04 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 

Αποσφράγιση των προσφορών: 10 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00

 

Δείτε το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism