Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια αδειών χρήσης τριετούς διάρκειας, διαδικτυακού συστήματος εκπαίδευσης προσομοίωσης μηχανημάτων ελέγχου

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια αδειών χρήσης τριετούς διάρκειας, διαδικτυακού συστήματος εκπαίδευσης προσομοίωσης μηχανημάτων ελέγχου αποσκευών-χειραποσκευών και αερομεταφερόμενου φορτίου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 20-01-2020 και ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: 21-01-2020 και ώρα 10:00

Συνολικός Προϋπολογισμός: € 747.400,00

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism