Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμοί από το 424 ΓΣΝΕ

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως διενεργεί δυο συνοπτικούς διαγωνισμούς με αντικείμενα:

 

 

Προμήθεια ενός μικροτόμου για το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο

Προϋπολογισμός: € 20.460,00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: 20 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 21 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2310381080.

 

Προμήθεια ενός γεννητριών παραγωγής ραδιοκυμάτων διπλής συχνότητας κατά τις χειρουργικές επεμβάσεις της Β Χειρ/κης και Ορθοπεδικής Κλινικής

Προϋπολογισμός: € 74.400,00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: 21 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 22 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310381080.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism