Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμοί από το Γ. Ν. Ζακύνθου

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια των κάτωθι συνοπτικών διαγωνισμών με αντικείμενα:

Ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης-μυοκτονίας»
Προϋπολογισθείσας δαπάνης € 2.016,13 προ Φ.Π.Α. ή € 2.500,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός έτους
Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 13:00
Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.

Ανάθεση του έργου «Διανομή των γευμάτων στους ασθενείς του Νοσοκομείου, σε ιδιωτικό συνεργείο παροχής υπηρεσιών Τροφοδοσίας»
Προϋπολογισθείσας δαπάνης € 32.500,00 προ Φ.Π.Α. ή € 40.300,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός έτους
Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 13:00
Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.

Προμήθεια Υφασμάτων
Προϋπολογισθείσας δαπάνης € 3.583,87 προ Φ.Π.Α. ή € 4.444,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός έτους
Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή)
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00
Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism