Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμοί από το 424 ΓΣΝΕ

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως διενεργεί τους κάτωθι συνοπτικούς διαγωνισμούς με αντικείμενα:

Προμήθεια ενός ηλεκτρονικού διαχωριστή παραγωγών αίματος
Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 37.720,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 24 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 27 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310381080.

Προμήθεια τριών συσκευών ζύγισης-ανακίνησης ασκών αίματος
Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 13.392,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 24 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 27 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310381080.

Προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού
Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 10.000,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 27 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 28 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310381080.

Προμήθεια απινιδωτή για το τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής
Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 7.316,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 27 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 28 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310381080.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism