Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια ασύρματων συστημάτων τηλεχειρισμού ΔΕ ΙΑΛΥΣΟΥ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου κ. Βασίλειος Μανέττας, διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια ασύρματων συστημάτων τηλεχειρισμού ΔΕ ΙΑΛΥΣΟΥ, ενδεικτικού προϋπολογισμού € 59.950,00 χωρίς τον Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά χωρίς Φ.Π.Α. αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 27/02/2020 και ώρα 08:00 π.μ.

Ημερομηνία καταληκτική υποβολής προσφορών: 16/03/2020 και ώρα 13:00

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism