Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια ειδών κυλικείου

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Εφοδιασμού Μεταφορών (ΚΕΕΜ) θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια ειδών κυλικείου για την κάλυψη των αναγκών ΚΨΜ-συσσιτίου οπλιτών των Μονάδων του ΚΕΕΜ, συμπεριλαμβανομένου του 3ου Τάγματος με έδρα το Γύθειο και της ΛΑΦ Σπάρτης.

Συνολική εκτιμώμενη αξία: € 50.000,00

Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με μόνο κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για κάθε είδος ξεχωριστά.

Διάρκεια της Σύμβασης: 1 έτος, με δικαίωμα παράτασης της ισχύος της σύμβασης για 2 επιπλέον τρίμηνα, 1 μονομερώς από την Υπηρεσία & 1 με τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 04 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00

Ημερομηνία ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών (1η Φάση Διαγωνισμού): 02 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 02 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

 

Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism