Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμοί από την ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7 προκηρύσσει 3 ηλεκτρονικούς, ανοιχτούς, δημόσιου διαγωνισμούς με αντικείμενα:

Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας για την προμήθεια βασικών ελαιολιπαντικών μέσων εδάφους για την κάλυψη αναγκών των τριών κλάδων των ΕΔ (2021-23), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) συνολικού προϋπολογισμού, ποσού ύψους € 4.442.543,57

Έναρξη υποβολής προσφορών: 08 Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: 10 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00

Αποσφράγιση των προσφορών: 16 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.

 

Σύναψη σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) 5ετούς διάρκειας 15 οχημάτων πολιτικού τύπου και 4 μικρολεωφορείων με δικαίωμα εξαγοράς τους μετά το τέλος της μίσθωσης, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) συνολικού προϋπολογισμού, ποσού ύψους € 464.112,90

Έναρξη υποβολής προσφορών: 08 Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: 12 Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00

Αποσφράγιση των προσφορών: 18 Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.

 

Διαγωνισμό ανταγωνιστικότητας διαδικασίας με διαπραγμάτευση για τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης έργων κατασκευής και λειτουργίας εξομοιωτή ελεύθερης πτώσης (αεροσήραγγας) και λοιπών περιφερειακών εγκαταστάσεων εξομοίωσης και εκπαίδευσης

Έναρξη υποβολής προσφορών: 11 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: 07 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00

Αποσφράγιση των προσφορών: 13 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism