Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια ειδών καυσίμων (υγρών) κίνησης και θέρμανσης

Το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας προκηρύσσει δημόσιο, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ειδών καυσίμων (υγρών) κίνησης και θέρμανσης.

Προϋπολογισμός της προμήθειας: 140.675,40 € χωρίς Φ.Π.Α. ή 174.427 € με Φ.Π.Α.

 

Συνολική διάρκεια σύμβασης-δικαίωμα παράτασης: Ένα έτος με δικαίωμα παράτασης ενενήντα (90) ημέρες

Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών: 28/05/2020 και ώρα 11 π.μ., ημέρα Πέμπτη

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 22/06/2020, ώρα 1:00 π.μ., ημέρα Δευτέρα

 

Δείτε το Διαγωνισμό εδώ.

 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism