Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

3 Διαγωνισμοί από ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7

Το ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7 προκηρύσσει 3 ηλεκτρονικούς, ανοιχτούς, δημόσιους διαγωνισμούς με αντικείμενα:

 

Σύναψη Σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών, όπως οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες, για τις ανάγκες της Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών: 10/07/2020 και ώρα 23:59

Ηλεκτρονική αποσφράγιση: 17/07/2020 και ώρα 09:00

Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.

 

Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης οχημάτων με κωδικό ΝΑΤΟ F-54, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) συνολικού προϋπολογισμού, ποσού ύψους € 93.000.000,00, χωρίς Φ.Π.Α.

Έναρξη υποβολής προσφορών: 29 Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: 02 Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00

Αποσφράγιση των προσφορών: 08 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.

 

Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας για την προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης με κωδικό ΝΑΤΟ F-67, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) συνολικού προϋπολογισμού, ποσού ύψους € 32.000.000,00, χωρίς Φ.Π.Α.

Έναρξη υποβολής προσφορών: 29 Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: 02 Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00

Αποσφράγιση των προσφορών: 08 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:10

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism