Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών παρασκευής γευμάτων

Η 33 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ "ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΥΔΩΝΙΩΝ" διενεργεί διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου, προς σύναψη σύμβασης υπηρεσιών παρασκευής γευμάτων για τους πρόσφυγες και μετανάστες της Ανοικτής Δομής Προσωρινής Φιλοξενίας στη Νέα Καβάλα του Δήμου Παιονίας του Νομού Κιλκίς, συνολικής χρονικής διάρκειας 62 ημερών.

Προϋπολογισμός: € 322.071,00, χωρίς Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται μόνο βάση της χαμηλότερης τιμής ανά δομή

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών: 25 Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης-ελέγχου δικαιολογητικών: 25 Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:15 π.μ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism