Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και υλικών

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού συστημικού διαγωνισμού σε ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και υλικών για την επισκευή συσκευών συστημάτων επικοινωνιών αεροναυτιλίας

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής των προσφορών: 23.06.2020, 17:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06.07.2020, 17:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας: 08.07.2020, 10:00 π.μ.

Συνολικός προϋπολογισμός: € 18.550,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism