Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια διαφόρων ειδών

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια διαφόρων ειδών

Προϋπολογισμός: € 62.088,98, με Φ.Π.Α

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμή (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος των προϊόντων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13 Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 14 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.

 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism