Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια αδειών λογισμικού αντιγράφων ασφαλείας

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια αδειών λογισμικού αντιγράφων ασφαλείας του κέντρου δεδομένων πληροφορικής της ΥΠΑ (ετήσια 12μηνη ανανέωση των υφιστάμενων αδειών).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής του διαγωνισμού: 7/7/2020 και ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: 8/7/2020

Συνολικός προϋπολογισμός: € 3.200,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism