Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για εγκατάσταση φυσικού αερίου

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου της υλοποίησης εγκατάστασης φυσικού αερίου, για κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Υγείας Τούμπας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, συνολικού προϋπολογισμού € 37.200,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη, 08/07/2020 στις 14:00 μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Πέμπτη, 09/007/2020 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism