Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια κρεάτων-πουλερικών και ειδών παντοπωλείου

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ διενεργεί 2 συνοπτικούς διαγωνισμούς με αντικείμενα:

 

Προμήθεια διαφόρων ειδών παντοπωλείου

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: € 37.674,20, με Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος των προϊόντων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 15 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.

Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.

 

Προμήθεια νωπών κρεάτων-πουλερικών και νωπών παρασκευασμάτων κρέατος

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: € 67.723,16, με Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) κάθε είδος εκ των προϊόντων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 16 Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.

Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism