Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμοί για την προμήθεια υλικών εφοδίων και προμήθεια 4 μεταφερόμενων-ταχείας ανάπτυξης υποδομών ασφαλείας τύπου ΙΙ

Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» διενεργεί 2 διαγωνισμούς με αντικείμενα:

 

Προμήθεια υλικών και μέσων ανακατασκευής υφιστάμενων ταχυπλόων σκαφών μεταφοράς προσωπικού (προσφύγων-μεταναστών), προϋπολογισθείσας συνολικής αξίας: € 340.000,00, με κριτήριο ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής

Κατάθεση δικαιολογητικών: 20 Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Αποσφράγιση των προσφορών: 20 Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.

 

Προμήθεια 4 μεταφερόμενων-ταχείας ανάπτυξης υποδομών ασφαλείας τύπου ΙΙ, προϋπολογισθείσας συνολικής αξίας: € 496.000,00, με κριτήριο ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά

Κατάθεση δικαιολογητικών: 13 Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Αποσφράγιση των προσφορών: 13 Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Για πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2103483015.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism