Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

GREEECE_NSPA NOI_RRFS_Project Serials 2016/0WI27006, 2016/0WI27007, and 2016/0WI27008

Προς ενημέρωση: το υπ΄αριθ. πρωτ. PP-AFSC/2020/ICB/DOU/19040/29-6-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την αναγγελία πρόθεσης πρόσκλησης συμμετοχής σε έργα του ΝΑΤΟ με θέμα «AFSC Risk Reduction and Feasibility Studies (RRFS)», και project serial numbers: 2016/0WI27006, 2016/0WI27007, and 2016/0WI27008, Alliance Future Surveillance and Control (AFSC).

Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική προθεσμία υποβολής δήλωσης επιλεξιμότητας ορίζεται η 4η Αυγούστου 2020.

 

  1. NOI RRFS Annex B Final
  2. RRFS NOI Annex A-NU EN Final
  3. Greece

Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism