Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

Διακήρυξη για σύμβαση προμήθειας με τίτλο "Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)"

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκηρύσσει διαγωνισμό διεθνούς συμμετοχής με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο "Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)", συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης € 62.000.000,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με κλειστή διαδικασία με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν.3978/2011, και τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της Πρόσκλησης για την προμήθεια και την παροχή των υλικών και υπηρεσιών που συνοψίζονται στο Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών.

 

 

Δείτε αναλυτικά εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism