Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

Διαγωνισμοί από το 424 ΓΣΝΕ

Το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ διενεργεί 5 διαγωνισμούς με αντικείμενα:

 

Προμήθεια υγειονομικού υλικού για κάλυψη αναγκών ΣΝ στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του covid-19 «Προσωπίδα ασθενούς υψηλής ροής οξυγόνου (C-PAP)

Προϋπολογισμός αξίας σύμβασης: € 45.000,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 13 Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 14 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00

 

Προμήθεια συστήματος ενδοσκοπικού βρογχοσκοπίου στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του covid-19

Προϋπολογισμός αξίας σύμβασης: € 55.800,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 13 Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 14 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00

 

Προμήθεια συστήματος καταγραφής ηλέκτροφυσιολογικών παραμέτρων (για Η/Φ) μελέτες και κατάλυση αρρυθμιών) στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του covid-19

Προϋπολογισμός αξίας σύμβασης: € 70.575,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 14 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 15 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00

 

Προμήθεια ακτινολογικού μηχανήματος φορητού στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του covid-19

Προϋπολογισμός αξίας σύμβασης: € 69.440,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 14 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 15 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00

 

Ιατρικές προμήθειες για το υλικό πακέτα αγγειογραφίας με α/α 6 του παραρτήματος Α διακήρυξης

Προϋπολογισμός αξίας σύμβασης: € 19.448,90, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 15 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 16 Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00

 

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2310381080


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism