Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια αυτόματων μηχανημάτων χειροπετσετών

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια 530 τεμ. αυτόματων μηχανημάτων χειροπετσετών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας € 38.000,00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13/07/2020 και ώρα 14:30

Ημερομηνία διενέργειας: 14/07/2020 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism