Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of NATO Wide Global Mobile Telephony Contract»

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2020/6874/3-7-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Provision of NATO Wide Global Mobile Telephony Contract» IFB- CO-15038-GMT.

Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται πλέον η 21η Σεπτεμβρίου 2020.

 

  1. IFB-CO-15038-GMT Cover Letter
  2. Bidders List IFB-CO-15038-GMT
  3. Book I IFB-CO-15038 GMT
  4. IFB-CO-15038-GMT SSS

Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism