Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών, μονώσεων, επισκευής και συντήρησης δωμάτων & υπογείων

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό, δημόσιο, ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών μονώσεων, επισκευής και συντήρησης δωμάτων και υπογείων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 138.018,42, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 10.07.2020 και ώρα 09:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 24.07.2020 και ώρα 14:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: 29.07.2020 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης: 30.07.2020 και ώρα 11:00 π.μ.

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism