Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια στολών ασκήσεων-εκστρατείας παραλλαγής δάσους νέου τύπου

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7 προκηρύσσει, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο 2ετούς διάρκειας, με σκοπό την προμήθεια στολών ασκήσεων-εκστρατείας παραλλαγής δάσους νέου τύπου, με ύφασμα σύμμεικτο συνθέσεως 50% βαμβάκι-50% πολυεστέρας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική α΄πο προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) συνολικού προϋπολογισμού € 7.420.000,00, χωρίς Φ.Π.Α.

Έναρξη υποβολής προσφορών: 29 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00

Κτααληκτική ημερομηνία και ω΄ρα κατάθεσης των προσφορών: 07 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00

Αποσφράγιση των προσφορών: 11 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00

 

Δείτε το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism