Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός από το 424 ΓΣΝΕ

Το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ διενεργεί 3 διαγωνισμούς με αντικείμενα:

 

Προμήθεια για ιατρικά αέρια

Προϋπολογισμός αξίας σύμβασης: € 3.820,00 συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 10 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 11 Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

 

Προμήθεια εμβολίων

Προϋπολογισμός αξίας σύμβασης: € 22.500,00 συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 10 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 11 Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00

 

Προμήθεια δώδεκα (12) απινιδωτών (αγορές υγειονομικού υλικού στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19)

Προϋπολογισμός αξίας σύμβασης: € 84.816,00 συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 17 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 21 Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

 

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2310381080

 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism