Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

Διαγωνισμός για προμήθεια μιας μονάδας παραγωγής υγρού οξυγόνου και αζώτου

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7 προκηρύσσει, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια μιας μονάδας παραγωγής υγρού οξυγόνου και αζώτου, με σκοπό την ενίσχυση των παραγωγικών διαδικασιών του 691 ΒΕΒ, στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση της απειλής από την πανδημία του Covid-19, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) συνολικού προϋπολογισμού € 1.951.612,90, χωρίς Φ.Π.Α. 

Έναρξη υποβολής προσφορών: 31 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: 10 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00

Αποσφράγιση των προσφορών: 16 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00

 

Δείτε το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism