Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

Διαγωνισμός για προμήθεια 14 ηλεκτροκαρδιογράφων

Το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια για 14 ηλεκτροκαρδιογράφους 

Προϋπολογισμός αξίας σύμβασης: € 17.186,40, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 24 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 25 Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2310381080


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism