Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

Διαγωνισμοί από το 424 ΓΣΝΕ

Το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ διενεργεί 2 συνοπτικούς διαγωνισμούς με αντικείμενα:

 

Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης-επισκευής κρίσιμων μηχανημάτων των Οδοντριατρείου, Αναισθησιολόγου και Χειρουργείων

Προϋπολογισμός αξίας σύμβασης: € 3.713,80, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 21 Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 24 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00

 

Σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης εγχυτών των Τμημάτων Αγγειογράφου και Στεφανιογράφου

Προϋπολογισμός αξίας σύμβασης: € 4.860,80, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 25 Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 26 Αυγούστου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00

 

 

Πληροφορίες για το Διαγωνισμό στο τηλέφωνο: 2310381080


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism