Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

Διαγωνισμός για ανάθεση έργου "Υπηρεσίες αποκομιδής νοσοκομειακών αποβλήτων"

Το Γ. Ν. Ζακύνθου  προκηρύσσει διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου "Υπηρεσίες αποκομιδής νοσοκομειακών αποβλήτων" για την κάλυψη αναγκών περίπου ενός έτους.

Ανώτερης Δαπάνης: € 48.382,50, προ Φ.Π.Α. ή € 59.994,30 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 25 Αυγούστου 2020 και ώρα 13:00.

 

Δείτε το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism