Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

Διαγωνισμοί από το 424 ΓΣΝΕ

Το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ διενεργεί 2 συνοπτικούς διαγωνισμούς με αντικείμενα:

 

Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης-επισκευής Στεφανιογράφου του Αιμοδυναμικού Τμήματος του νοσοκομείου

Προϋπολογισμός αξίας σύμβασης: € 17.484,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 31 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 01 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

 

Ετήσια συντήρηση των αεροψυκτών ψυκτών και αεροψυκτών αντλίας θερμότητας

Προϋπολογισμός αξίας σύμβασης: € 10.788,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 01 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 02 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00

 

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2310381080

 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism