Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

Διαγωνισμοί από την ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ

Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» προκηρύσσει 3 ηλεκτρονικούς, ανοιχτούς, δημόσιους διαγωνισμούς με αντικείμενα:

 

Προμήθεια «Α’ υλών» για την κάλυψη αναγκών του διακλαδικού προγράμματος παραγωγής χρωμάτων και πλαστικών των 691 ΒΕΒ , με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού € 777.087,60, χωρίς Φ.Π.Α.

Έναρξη υποβολής προσφορών: 12 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: 14 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00

Αποσφράγιση των προσφορών: 20 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00

Δείτε το Διαγωνισμό εδώ.

 

Προμήθεια fleece οπλιτών , με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού € 792.000,00, χωρίς Φ.Π.Α.

Έναρξη υποβολής προσφορών: 12 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: 14 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00

Αποσφράγιση των προσφορών: 20 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00

Δείτε το Διαγωνισμό εδώ.

 

Προμήθεια θερμικών διοπτρών σκόπευσης και παρατήρησης για πολυβόλα , με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Κατάθεση δικαιολογητικών: 26 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και 14:00 μ.μ.

Αποσφράγιση των προσφορών: 20 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00

Δείτε το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism