Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

Διαγωνισμοί από το 424 ΓΣΝΕ

Το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ διενεργεί 4 διαγωνισμούς με αντικείμενα:

 

Ανάδειξη μειοδότη-αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας

Προϋπολογισμός αξίας σύμβασης: € 74.400,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 21 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 22 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00

 

Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (αιθυλική αλκοόλη)

Προϋπολογισμός αξίας σύμβασης: € 10.000,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 23 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 24 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00

 

Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (φάρμακα για λειτουργικές γαστρεντερικές διαταραχές)

Προϋπολογισμός αξίας σύμβασης: € 60.000,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 24 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 25 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00

 

Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (χειρουργικές γάζες)

Προϋπολογισμός αξίας σύμβασης: € 66.000,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 25 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 28 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00

 

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2310381080


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism