Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

Διαγωνισμός για προμήθεια ειδικού εξοπλισμού

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7 προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό, δημόσιο διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας υπ' αριθμ. 102/20, σύναψης σύμβασης για την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού (304 οπτικών οργάνων) εκτέλεσης της ειδικής αποστολής των Μονάδων ΣΞ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους € 402.800,00, χωρίς Φ.Π.Α.

Έναρξη υποβολής προσφορών: 18 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: 22 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00

Αποσφράγιση των προσφορών: 29 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00

 

Δείτε το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism