Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

Διαγωνισμοί από το 424 ΓΣΝΕ

Το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ διενεργεί 2 διαγωνισμούς με αντικείμενα:

 

Προμήθεια εξοπλισμού για το τμήμα αιμοδοσίας (τέσσερις πολυθρόνες αιμοληψίας σταθερές)

Προϋπολογισμός αξίας σύμβασης: € 7.936,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 28 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 29 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00

 

Προμήθεια αναπνευστήρων (στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19)

Προϋπολογισμός αξίας σύμβασης: € 84.000,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 05 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής έντυπων προσφορών: 08 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 09 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

 

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2310381080


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism