Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

2 Διαγωνισμοί από το Γ. Ν. Ζακύνθου

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει:

 

Προμήθεια ιατρικών αερίων, παροχή υπηρεσιών συντήρησης φιαλών αερίου, ενοίκιο και μεταφορά των φιαλών για την κάλυψη αναγκών περίπου ενός έτους.

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, επί του συνόλου του υπό ανάθεση έργου.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00

Δείτε το Διαγωνισμό εδώ.

 

Προμήθεια υγρού οξυγόνου για ιατρική χρήση, καθώς και την παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης

Πιθανή προϋπολογισθείσα δαπάνη: € 47.580,645 προ Φ.Π.Α. ή  59.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο του υπό ανάθεση έργου.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:00

Δείτε το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism