Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

Διαγωνισμός για επισκευή υλικών οπλικού συστήματος

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΔΑΥ)/Αεροδρόμιο Ελευσίνας διενεργεί διαγωνισμό με αντικείμενο τη σύναψη σύμβασης για την επισκευή υλικών οπλικού συστήματος CROTALE NG/GR

Συνολική προϋπολογισθείσα αξία: € 465.318,68, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 9 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 10 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

 

Δείτε το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism