Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

Διαγωνισμοί από το Γ. Ν. Ζακύνθου

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει:

 

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια αναλυτών αίματος

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:00

Δείτε εδώ το Διαγωνισμό εδώ.

 

Προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικών τεστ, πιθανής προϋπολογισθείσας δαπάνης € 51,693,55, προ Φ.Π.Α. ή € 64.100,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για την κάλυψη αναγκών περίπου ενός έτους

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00

Δείτε το Διαγωνισμό εδώ.

 

Προμήθεια ακτινογραφικών φιλμ, ανώτατης προϋπολογισθείσας δαπάνης € 48.387,10, προ Φ.Π.Α. ή € 60.000,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για την κάλυψη αναγκών περίπου ενός έτους

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00

Δείτε το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism