Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

Διαγωνισμοί από το 424 ΓΣΝΕ

Το 424 ΓΕNΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ διενεργεί 3 συνοπτικούς διαγωνισμούς με αντικείμενα:

 

Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων (συσκευές ακτινοδιαγνωστικής)

Προϋπολογισμός αξίας σύμβασης: € 74.400,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 2 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 3 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

 

Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (υποκατάστατα πλάσματος και παρεντερικά διαλύματα)

Προϋπολογισμός αξίας σύμβασης: € 63.355,78, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 9 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 10 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ.

 

Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (φάρμακα μυοσκελετικών παθήσεων)

Προϋπολογισμός αξίας σύμβασης: € 61.967,60, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 9 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 10 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2310381080


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism